Model de cerere certificat

Cum solicitam certificatul de urbanism ?

Solcitarea certificatului de urbanism se poate realiza de catre persoanele fizice sau juridice ori de mandatarii acestora. Pentru solicitarea unui certificat de urbansim, sunt necesare cateva documente, care se vor depune impreuna cu cererea si dovada platii taxei aferente ( se calculeaza la primarie , in functie de suprafata terenului).

Sunt necesare urmatoarele :

  • Copii acte de proprietate
  • Documente de identficare ale solicitantului ( copie CI / CUI )
  • Schite cadastru
  • Memoriu Tehnic ( se recomanda a fi elaborat de catre proiectant)
  • Planuri scara 500 si 2000 de la OCPI
  • Extras de carte funciara in curs
  • Cerere

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *